Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie en doelstelling

 

Visie

Ieder kind wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een kind staat open voor alles om zich heen en is daarom door de omgeving sterk te beïnvloeden.

Kinderen ontwikkelen zich in belangrijke mate zelf, maar kunnen dit niet alleen. Het belangrijkste dat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, is vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Voorop staat dat een kind mag zijn zoals hij/zij is en dat er respect is voor de eigenheid van ieder kind. De rol van de volwassenen is er op gericht het kind te ondersteunen, een duwtje in de rug te geven en zijn (zelf)vertrouwen te stimuleren zodat het zelfstandig door het leven leert te gaan. Het is voor kinderen van belang dat volwassenen de inhoud van hun ondersteuning steeds aanpassen aan het ontwikkelingsstadium van het kind.

De pedagogisch medewerkers van de dagopvang zijn deskundig op het gebied van de opvoeding en verzorging van kinderen.

Doelstelling

Vivikids heeft als doel kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar, naast de thuissituatie, een omgeving te bieden waarin zij in groepsverband opgevangen, verzorgd en begeleid worden door deskundige pedagogische medewerksters.