Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

 

Direct melden

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten worden gemaakt. Dat is binnen onze stichting  niet anders. Veel klachten blijken in de praktijk eenvoudig op te lossen. We verwachten dan ook dat mensen het melden wanneer ze problemen zien en er niet mee wachten. U kunt ons mailen via onderstaand mailadres.

 

info@vivikids.viviani.nl

 

Ernstige klachten

 

Klachten van serieuze aard en betrekking hebbend op de directe invloedsfeer van de opvang of de stichting, zoals begeleiding , inrichting van de opvangorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken.

 

Moeilijk oplosbare klacht

 

Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld  door Vivikids kinderopvang dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Vivikids kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie.

 

Beschrijving klachtenregeling

 

Elk bestuur moet wettelijk gezien een regeling moet opstellen voor het behandelen van klachten en een klachtencommissie instellen. In de formele klachtenregeling staat meer informatie over onze werkwijze.