Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR / Oudercommissie

 

Oudercommissie

 

Goed contact met ouders vinden wij belangrijk. We zetten ons immers samen is voor de gezonde, positieve ontwikkeling van uw kind.
We willen dan ook graag informatie uitwisselen. Wanneer u uw kind komt brengen of halen praten we altijd even bij. We horen ook graag van u hoe het thuis gaat.

Heeft u vragen op de opvoeding van uw kind of behoefte aan een wat langer gesprek? Dat kan natuurlijk altijd. In dat geval maken we een afspraak. Hierbij mogen ook andere mensen aanschuiven die een belangrijk aandeel hebben in de opvoeding van uw kind.

 

Medezeggenschap

 

Vivikids heeft vanuit de Wet Kinderopvang de plicht om ouderinspraak te organiseren. We doen dat via de lokale oudercommissie. Ouders in deze commissie hebben bijvoorbeeld adviesrecht op de openingstijden, op het pedagogisch werkplan en het activiteitenjaarplan van de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 

Oudercommissie

 

De oudercommissie behartigd de belangen van de kinderen en ouder door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de kinderen, zoals bijvoorbeeld beleid, het voedingsbeleid en het beleid veiligheid en gezondheid. Een aantal keer per jaar is er een vergadering met de oudercommissieleden van  Vivikids. Lijkt het u leuk om mee te denken en mee te praten? Neem dan contact met de OC op. Voor meer informatie of bij vragen kunt u mailen naar:

oc.debron@vivikids.viviani.nlUitgebreide informatie over medezeggenschap van ouders is ook te vinden op de internetpagina van de Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang (BOINK) https://www.boink.info/home