Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Documenten

 

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze Kinderopvang.
 

Pedagogisch beleidsplan Voorschool-de Zwaluw

Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van hun kinderen. Tevens vormt het een leidraad voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Door de uitgangspunten te omschrijven tracht Voorschool de Zwaluw een duidelijk beeld te geven van wat er in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega’s belangrijk wordt geacht. Klik hier om het beleid/werkplan te bekijken.

 

Pedagogisch beleidsplan KDV-de Bron

Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van hun kinderen. Tevens vormt het een leidraad voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Door de uitgangspunten te omschrijven tracht KDV De Bron een duidelijk beeld te geven van wat er in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega’s belangrijk wordt geacht. Klik hier om het beleidsplan te bekijken.

 

Pedagogisch beleidsplan BSO-de Bron

Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van hun kinderen. Tevens vormt het een leidraad voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Door de uitgangspunten te omschrijven tracht BSO De Bron een duidelijk beeld te geven van wat er in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega’s belangrijk wordt geacht. Klik hier om het beleidsplan te bekijken.

 

Pedagogisch beleidsplan BSO-het Talent

Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van hun kinderen. Tevens vormt het een leidraad voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Door de uitgangspunten te omschrijven tracht BSO Het Talent een duidelijk beeld te geven van wat er in de dagelijkse omgang met kinderen, ouders en collega’s belangrijk wordt geacht. Klik hier om het beleidsplan te bekijken.

 

Informatie over Privacy, Klachten en Medezeggenschap

Als u klant bent van onze organisatie, dan heeft u een aantal rechten en wij hebben een aantal plichten. Zo hebt u het recht om een klacht in te dienen als u het ergens niet mee eens bent. Het is ook onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt.  In deze brochure vindt u alles over deze rechten en plichten, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Klik hier om 'Uw rechten onze plichten' te downloaden.
 

Privacystatement

Vivikids heeft Privacy Statement. Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Vivikids veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Klik hier om het Privacy Statement te downloaden.
 

Klachten

Klik hier om het Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen te downloaden
Klachtenregeling
 

Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang


Klik hier om het Viviani-Vivikids meldcode-onderwijs-en-opvang te downloaden